Srdečne vás vítame za kulisami Volkswagen Slovakia.

Pulse číslo 2 vyšiel.
Čo bolo malé vyrástlo.
Dobrodružstvo Panamericana
VýNIMOčNé DIeLO
Princíp perlového náhrdelníka
Malý je bezpečný
Malé veľ ké umenie
Future Plant
Úsmev prosím
Think blue. Factory
UP! DERIVÁTY

Obsah magazínu

PULSE 2

Magazín v skratke


Titulná
strana
Pulse 2
-
hore

Malý je bezpečný

 

Progresívnou novinkou, ktorú up! preberá z luxusných li­muzín a premiérovo uvádza vo svojom segmente, je prvok núdzového brzdenia. Systém nazvaný Volkswagen City Emergency Break využíva na zisťovanie prekážok pred autom laser. V prípade, že vodič nereaguje na blížiace sa nebezpečenstvo vo vzdialenosti 10 metrov, systém sa pri­praví na rýchlejšie brzdenie. Ak je vodičovi bezprostredne hrozí náraz vozidlo začne automaticky brzdiť. Automatické núdzové brzdenie je aktívne v rýchlostiach od 5 do 30 km/h, a je ideálne pre nepozorných vodičov napríklad pri jazde mestom v kolónach. Aj toto zaistilo modelu up! päť hviezdičiek v teste Euro NCAP. Ešte sme vás nepresvedčili? Pozrite si up! v Crash-teste.
Pulse 2
-
hore
Objednávky
Stanovenie postupnosti perlového náhrdelníka
Výroba
Vstup do montáže
Dodávka zákazníkovi

Princíp perlového
náhrdelníka

V správnom čase v správnom poradí

-
hore

up! DERIVÁTY

Azzura Sailing Team
Volkswagen up! azzurra sailing team si zachoval pôvodný charakter up! svojimi precíznymi a sympatickými líniami. V jeho interiéri sú použité technicky náročné materiály, z ktorých všetky sú úplne odolné voči vode a vedome pripomínajú interiér luxusnej jachty. Sedadlá sú čalúnené kožou; interiér dotvára množstvo chrómových prvkov. Prístrojová doska je z mahagónu a javoru.
Buggy up!
Volkswagen Buggy up! je bugina nadväzujúca na tradíciu, ktorá začala pred štyrmi desiatkami rokov. Časť karosérie Buggy up! nad nárazníkmi a prahmi je nalakovaná špeciálnym lakom s "horúcim" oranžovým odtieňom. Nárazníky a prahy chráni robustná šedá metalíza. Silueta buginy sa orientuje na čistokrvné buginy: štúdia nemá žiadne dvere, na uľahčenie vstupu do interiéru slúži výrez v bokoch karosérie a za sedadlami sa rozprestiera stabilný ochranný oblúk.
Winter up!
Winter up!, ktorý je určený na automobilovú zábavu v snehu, vychádza zo štúdie modelu Cross up!. Päťdverová !snežná“ verzia modelu up! je vybavená držiakom na snowboard. Jeho exteriér je snehobiely, jeho interiér zase ladený do bledomodrej.
Pulse 2
-
hore

Výnimočné dielo

KAROSÁREŇ
 LAKOVŇA
Montáž
Zabezpečenie kvality
Pulse 2
-
hore

Think blue. Factory

Aký ste typ?

Ekologický pomstiteľ
Kiežby vám podobných bolo viac! Nezhŕňate, neplytváte, nepoškodzujete. Ste si vedomý, že ľudská existencia prináša so sebou množstvo odpadu, poväčšine ťažko likvidovateľného. Pokračujte, príroda vás potrebuje.
Príležitostný aktivista
Len sa úprimne priznajte: keď sa nikto nepozerá, skončia vaše plastové fľaše, prečítané noviny, či použité batérie v smetnom koši. Počuli ste už, že prírodu treba chrániť? Zamyslite sa nad sebou!
Úplný vandal
Pre vás platí jediné odporúčanie: ničoho sa nedotýkajte, nevychádzajte z domu! Nájdite si niekoho, kto bude za vás robiť aj tie najjednoduchšie činnosti. Životné prostredie si určite vydýchne.
Pulse 2
-
hore

Úsmev prosím

Analýza úsmevu

Ako sa dá rýchlo odlíšiť úprimný úsmev od predstieraného či nacvičeného? Zakryte celú tvár na fotografii tak, aby Vám na nej ostali iba oči. Ak sa oči usmievajú, ide o pravý, čistý, nefalšovaný úsmev.
Väčšina ľudí sa smeje preto, aby svojmu okoliu niečo zdelila. Smiech je totiž v prvom rade komunikačným prostriedkom.
Pulse 2
-
hore

Úsmev prosím

Analýza úsmevu

Ako sa dá rýchlo odlíšiť úprimný úsmev od predstieraného či nacvičeného? Zakryte celú tvár na fotografii tak, aby Vám na nej ostali iba oči. Ak sa oči usmievajú, ide o pravý, čistý, nefalšovaný úsmev.
Väčšina ľudí sa smeje preto, aby svojmu okoliu niečo zdelila. Smiech je totiž v prvom rade komunikačným prostriedkom.
Pulse 2
-
hore

Úsmev prosím

Analýza úsmevu

Ako sa dá rýchlo odlíšiť úprimný úsmev od predstieraného či nacvičeného? Zakryte celú tvár na fotografii tak, aby Vám na nej ostali iba oči. Ak sa oči usmievajú, ide o pravý, čistý, nefalšovaný úsmev.
Väčšina ľudí sa smeje preto, aby svojmu okoliu niečo zdelila. Smiech je totiž v prvom rade komunikačným prostriedkom.
Pulse 2
-
hore

MUŽI 3, DNÍ 11, KM 22 700

Keď adrenalín motivuje

Informácie
Panamericana je najdlhšia a najznámejšia cesta sveta, akýsi Mount Everest pre motoristov. Neexistuje nič extrémnejšie. Rainer Zietlow sa na ňu pripravoval dva roky, pričom celú trasu prešiel cvične dvakrát. Jazda takmer bez prestávky, ťažké poveternostné a existenčné podmienky, tisíce kilometrov pod kolesami Touarega – taká bola legendárna Pana­mericana.
11 :17:22
Dĺžka jazdy
dni : hodiny : minúty
22 700 km
Dĺžka trasy
V6 / TDI
Motor
78 km/h
Priemerná rýchlosť
Volkswagen Touareg 3.0
Vozidlo
14
Krajín
Pulse 2
-
hore

MUŽI 3, DNÍ 11, KM 22 700

Keď adrenalín motivuje

Videá
Pulse 2
-
hore

MUŽI 3, DNÍ 11, KM 22 700

Keď adrenalín motivuje

Fotogaléria
Pulse 2
-
hore

Future Plant

Ďalej a čoraz ďalej

Informácie
Na stavbe s rozlohou 110 000 qm sa doteraz podieľalo približne 350 pracovníkov. Ďalších zhruba 500 ľudí bude inštalovať technológie. Na laserové zváranie sa budú využívať diódové lasery. Umožní to značné úspory energie oproti konvenčnému laserovému zváraniu. Je to to príspevok Volkswagen Slovakia k Think Blue. Factory., k ochrane nášho životného prostredia.

Základný kameň novej karosárne bol položený v júli 2012. Nová karosáreň je s výškou investície 600 miliónov eur najvyššou investíciou VW SK v histórii. Začiatok prevádzky novej karosárne je naplánovaný na druhú polovicu roku 2014.
110.000 qm
Rozloha
2014
Začiatok výroby
 
 
600.000.000 €
Investícia
550
Nové pracovné miesta
 
 
Pulse 2
-
hore

Future Plant

Ďalej a čoraz ď alej

Videá
Pulse 2
-
hore

Future-Plant

Ďalej a čoraz ď alej

Fotogaléria
Pulse 2
-
hore

Malé veľké umenie

Roku 1970, keď umeleckému svetu dominovali monumentálne sochy, ame- rický sochár Joel Shapiro prekvapil newyorskú a neskôr aj globálnu scénu svojimi miniatúrnymi artefaktmi. Návštevník galérie Pauly Cooperovej, kto- rý, prirodzene, očakával obrovské súsošia, aké vtedy robil každý, lebo boli v móde, mal pri nohách okolo seba maličké bronzové a železné predmety ako stoličku, domček pre bábiky, loď ku, vtáčika či dokonca truhličku.
Nové umenie vyznelo napriek „malosti“ veľ kolepo a ohromujúco. Slávny americký kurátor a autor viacerých vplyvných kníh o súčasnom umení Tom Finkelpearl napísal, že „Shapiro je svätým patrónom malého... Berie veľké veci a urobí ich maličkými.“ Joel Shapiro sa vyjadril, že svojim krokom proti prúdu sa pokúsil o „fyzické pretvorenie svojich myšlienok do materiálu a for- my.“
Vždy znova sa do aktuálnej kreativity vracia odkaz umenia miniatúry. Názov tohto žánru sa často mylne odvodzuje iba od latinského minor, ale pôvodne miniatúra znamenala „to, čo sa má vyfarbiť červenou“. Šlo o ume- lecké maľovanie rumelkou, čiže sulfidom ortutnatým. V stredovekom knižnom maliarstve, najmä v iluminovaných rukopisoch, sa totiž ako posledné kresli- li začiatočné písmená kapitol, ktoré museli byť zvlášť zdobené ornamentmi, kresbami či biblickými výjavmi. Jeden taký obrázok sa kreslil aj niekoľ ko me- siacov či dokonca rokov.
Jeden z vrcholov malého veľ kého umenia nastal v starej Perzii. Hlavným dôvodom bolo, že miniatúra bola súkromným umeleckým predmetom a, pa- radoxne, poskytovala tvorcom väčšiu slobodu ako veľké a verejné formáty. Na miniatúrach sa smeli zobrazovať aj ľudia, čo inak islamská tradícia zaka- zovala.
Gutenbergov vynález kníhtlače záujem o ručne maľované obrázky osla- bil, no predsa v rôznych obdobiach pretrvali, najčastejšie ako portréty, až kým ich nenahradilo nové médium – fotografia.
Keď som bol malý a môj otec bol priekopníkom informatiky v Českoslo- vensku, počítače na jeho katedre matematiky boli obrovské, zaberali celú miestnosť a kovové dátové disky mali polomer širší ako panvica na taliansku
2
pizzu – a pevné disky sa zakrátko rozhorúčili ako pec. Prvý mobilný telefón, ktorý som začiatkom deväťdesiatych rokov videl, ležal na podlahe auta, a keď sa ho podarilo vybrať, bol veľ ký ako kufor a vážil toľ ko ako halda kníh.
Nedávno sa ma študenti na jednom slovenskom gymnáziu opýtali, či som sa o Nežnej revolúcii v novembri 1989 dozvedel cez sms. Nemohol som tomu uveriť. Tak som im vysvetlil, že vtedy fungovali iba pevné linky. Ťaháky sa písali ručne, a nie sťahovali z webu, ktorý v ČSSR ešte neexistoval, a neposielali sa ani MMS. Televízna reklama na výrobok trvala aj dve či minúty.
V roku 1984 mi nad posteľou visel plagát auta Škoda Garde. Bol to prvý sériovo vyrábaný osobný automobil na Slovensku, dokonca v mojom meste, v Bratislave, presnejšie v Devínskej Novej Vsi. Sníval som o tomto dvojdvero- vom kupé, ale rodina univerzitného docenta a učiteľ ky si ho nemohla dovoliť. Navyše sa naň muselo aj niekoľ ko rokov čakať v poradovníku, kde mali pred- nosť privilegovaní.
Spolužiakov otec však Škodu Garde zohnal. Dostal k nej aj vedro a v ňom pol litra farby, aby si sám zamaľoval prípadné nedostatky náteru a laku. Ne- konečne som šťastnej rodine závidel.
Radosť kamarátovej famílie však trvala krátko. Počas prvej zimy prestal fungovať termostat. Tesniaci krúžok na vodné čerpadlo zháňal nešťastný ma- jiteľ všade od Ašu až po Michalovce, ale bezvýsledne. Ručná brzda po roku vôbec nebrzdila a keď v lete odpadlo zadné koleso, bol koniec. Na tieto ne- dostatky pol litra farby nestačilo.
Svet sa odvtedy neuveriteľne zmenil. Dnes, keď reklama trvá tridsať se- kúnd, už sa nám to zdá pridlho. Inteligentné rádio rozpozná, aké kapely mám rád, vie mi ich vybrať aj nahrať. Celú sériu sitcomu si môžem požičať priamo cez TV obrazovku. Do mobilu veľ kého ako moja dlaň sa zmestí výkonný počí- tač s pamäťou babylonskej knižnice. Niekedy si pripadám, že žijem vo vzdia- lenejšej budúcnosti, než o akej som v detstve sníval.
Miniatúra sa zdá byť metaforou technológií aj dnešného životného štýlu. Aj esemeska môže byť umením stručnosti. 140 znakov na Twitteri dokáže po- dať krátke silné posolstvo.
3
V mojej už skoro 24 rokov slobodnej krajine dlho vládla posadnutosť veľ- kými autami. Kto na to mal, chcel auto ako dom – bez ohľadu na spotrebu aj cenu. Pod mnohými panelákmi dodnes parkujú džípy drahšie ako byty, v ktorých majitelia bývajú. Som rád, že sa to mení. Svet zneistený ekonomickou krízou hľadá nové istoty a jediné, na čom sa odborníci zhodujú, je šetriť – energiou, pohonnými látkami a v neposlednom rade peniazmi.
Som hrdý na to, že sa v Devínskej Novej Vsi vyrába jedno z najlepších ma- lých vozidiel súčasnosti. Keby som mal o štvrťstoročia menej rokov, asi by som si nad posteľ vylepil plagát Volkswagen Up! Auto vychádza z fabriky, ktorá doteraz produkovala mohutné prvotriedne SUV. Je to rovnaké prekvapenie ako umelecké objekty Joela Shapira vo svojej dobe.
Lenže malý už dnes v automobilovom svete neznamená pomalý, biedny vo výbave ani rizikový. Vzniklo vzrušujúce, zábavné, inteligentné, bezpečné a úsporné auto, kompaktné, ale nie stiesnené, dostupné, nie lacné. Miniatúra ako má byť.
Keď si Up! kúpite, nedostanete síce vo vedre pol litra farby, ale zato blu- emotion, elektronický stabilizačný program, ABS, isofix, parkovacie senzory, informačný a navigačný systém či núdzovú brzdu City Brake a hŕbu ďalších vymožeností, pretým známych z oveľa mohutnejších vozidiel.
Tak ako v Nemecku vyrástla v deväťdesiatych rokoch Generácia Golf, ktorú nesmrteľne opísal spisovateľ a novinár Florian Illies, Up! by mohol byť prvým Volkswagenom, ktorý si budú môcť bežne dovoliť aj mladí ľudia v strednej Európe. Či tento model stvorí generáciu, to ukáže až čas. Všetko nasvedčuje tomu, že Up! sa stane veľ kým medzi malými.
 
-
hore

Pulse 1

Dvadsať rokov Volkswagen Slovakia je pre nás dôvodom na oslavu. Týmto časopisom otvárame naširoko brány nášho závodu a pozývame vás na prehliadku po jeho halách.
Zoznámime vás s ľuďmi, ktorí stoja za úspešným príbehom Volkswagen Slovakia. Bok po boku vás prevedieme po našom závode v Bratislave a Martine.
Ako spolujazdci sa k vám usadíme, keď pôjdete na skúšobnú jazdu naším dych berúcim Touaregom. A spolu sa zabavíme na ohromných automobilových príbehoch.

Pocíťte náš pulz, dýchajte vzduch spoločnosti Volkswagen Slovakia. Prečítajte si prvé vydanie časopisu Pulse.
-
hore

Kontakt

Nasledovný formulár vám umožní nadviazať s nami kontakt.
Na vašu reakciu sa pokúsime odpovedať v čo najkratšom čase.

Odoslať
Pulse 2
-
hore
 
 
Button
-
hore

Impresum

Adresa redakcie:
Volkswagen Slovakia, a. s.
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421-2-6964-3047
E-Mail: pulse@volkswagen.sk
Webseite: www.pulse-magazin.sk
Právne informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.pulse-magazin.sk je Volkswagen Slovakia, a.s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
Podmienky používania internetových stránok www.pulse-magazin.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.
Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky www.pulse-magazin.sk výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na stránky www.pulse-magazin.sk a ich používanie je bezplatný.
Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.pulse-magazin.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.pulse-magazin.sk z iných zdrojov.
Prístup na stránky www.pulse-magazin.sk a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.pulse-magazin.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:
• škody spôsobené používaním stránok www.pulse-magazin.sk
• reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom stránok www.pulse-magazin.sk, obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.pulse-magazin.sk
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.pulse-magazin.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
Je zakázané prenášať na internetové stránky www.pulse-magazin.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.
S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.pulse-magazin.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.
Podmienky používania stránok www.pulse-magazin.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 25.3.2013.
Pulse 2
-
hore

Objednate si tlačovú verziu magazínu

 

Odošlite objednávku

Pulse 2

Pulse 2
-
hore
´
Ďakujeme za objednávku.
návrat na webovú stránku
SK DE